a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Image Alt

Stowarzyszenie Kazimierski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kazimierski Uniwersytet Trzeciego Wieku

25 kwietnia 2019 roku w siedzibie Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki odbyło się walne zebranie Kazimierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Kazimierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Na przewodniczącą i sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia UTW zostały powołane:
Przewodnicząca – Urszula Gil
Sekretarz – Mariola Nicpoń

Została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie :
Teresa Pielak
Barbara Lis

Przedstawiono porządek obrad. Stwierdzono prawidłowość wybrania członków zebrania. Przedstawiono pracę merytoryczną Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kazimierski UTW. Zastrzeżeń nie stwierdzono.
Przedstawiono zakres prac Stowarzyszenia Kazimierski UTW za 2018 rok.
Zastrzeżeń nie stwierdzono.
Przedstawiono rozliczenie finansowe Stowarzyszenia Kazimierski UTW za rok 2018. Zastrzeżeń nie stwierdzono.

Przedstawiono projekty w których Stowarzyszenie Kazimierski UTW brał udział.

 

Uchwały z dnia 25.04.2019 roku

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Kazimierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zatwierdziło 26 głosami sprawozdanie merytoryczne za 2018  rok.

Uchwała Nr 2  Walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia Kazimierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zatwierdziło 26 głosami sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do działalności Zarządu Stowarzyszenia Uch. Nr 3 Kazimierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kazimierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zatwierdziło 26 głosami stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Rezygnację z członków Zarządu Stowarzyszenia Kazimierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożyli:

 • Andrzej Cięszczyk – sprawy zdrowotne
 • Sławomir Roman Doraczyński – z powodu niemożliwości pogodzenia obowiązków z tym związanych ze sprawami osobistymi i zawodowymi
 • Renata Staroń – ze względu na stan zdrowia

Rezygnacje zostały przyjęte jednogłośnie 26 głosami.

Uchwała nr 4

Walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia Kazimierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zatwierdziło 26 głosami rezygnację członków Zarządu Stowarzyszenia

 • Andrzeja Cięszczyka
 • Sławomira Romana Doraczyńskiego
 • Renaty Staroń

W wyniku głosowania zostały powołane następujące osoby na pełnienie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia

 • Izabela Janik – Wiceprezes Zarządu
 • Wiesława Rozłowska – Sekretarz Zarządu
 • Janina Janoszczyk – Członek Zarządu
 • Barbara Markowicz – Członek Zarządu

Uchwała nr 5

Walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia Kazimierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrało 26 głosami do Zarządu Stowarzyszenia

 • Izabela Janik – Wiceprezes Zarządu
 • Wiesława Rozłowska – Sekretarz Zarządu
 • Janina Janoszczyk – Członek Zarządu
 • Barbara Markowicz – Członek Zarządu

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano